menu icon
Ventile & Fittings Компоненты для жидкостных систем и КИП

Новости

O&G to Energy Event
19.09.2021

Oil and gas event, 6-7 October You are warmly invited to a new oil and gas conference, O&G to Energy, on 6-7 October.   Parker's two-day virtual event will include seminars, demonstrations, product overviews, networking and more.   We’d love you to join us, so please save the date if you can!   https://images.solutions.parker.com/Web/Parker/%7B36f933 ...

Все новости
Nitrogen generator
14.03.2018

Gene­rá­tory dusíku řady LC/MS zajiš­ťují sta­bilní dodávku vysoce čis­tého plynu pro labo­ra­torní instru­men­taci v ply­nové chromatografii. 5 základ­ních typů pokrývá spo­třebu dusíku do 50 litrů za minutu S inte­gro­va­ným bez­maz­ným kom­pre­so­rem nebo bez něj Homo­lo­go­vány vět­ši­nou výrobců labo­ra­torní instrumentace     Gene­rá­tory dusíku p ...

Все новости